Provozujete e-shop? Pozor na pokuty za obchodní podmínky

Domů/Články/Provozujete e-shop? Pozor na pokuty za obchodní podmínky

Provozujete e-shop? Pozor na pokuty za obchodní podmínky

Je třeba říci, že Česká obchodní inspekce se pravidelně zaměřuje na provozovatele e-shopů a kontroluje, zda jejich podnikání je v pořádku, jestli neklamou své zákazníky. Proto byste si jako majitelé internetových obchodů měli pohlídat, jestli máte obchodní podmínky podle právních předpisů.

Kde „sehnat“ správné obchodní podmínky?

Zeptali jsme se České obchodní asociace, zda provozovatelé e-shopů mohou někde najít návod, jak sepsat obchodní podmínky tak, aby jim nehrozila pokuta. Odpověď byla záporná. Provozovatelé e-shopů si je musí zpracovat na základě ustanovení obecně závazných předpisů. Každý si totiž musí obchodní podmínky přizpůsobit předmětu svého podnikání.

Při tvorbě obchodních podmínek je dobré poradit se s odborníkem. Existují i firmy, které nabízí prodej správných obchodních podmínek. Cena koupě se většinou pohybuje okolo 1000 korun. Než se ale přikloníte k tomuto řešení, zjistěte si více o firmě, která prodej obchodních podmínek nabízí. Abyste poté nebyli překvapeni, když vám Česká obchodní inspekce najde pochybení a vy jste se spoléhali na to, že máte vše v pořádku. Obchodní podmínky si můžete sestavit i sami. Třeba inspirací u jiných prodejců nebo z obecných vzorů. Mějte však na paměti, že jako laik můžete vynechat důležité údaje a fakta, která mohou z právního hlediska pozměnit význam slov a problém je na světě.

ČOI varuje, že obchodní podmínky musí kupujícímu poskytovat pravdivé, úplné a přesné informace o všech smluvních podmínkách.

„Na základě nabídky zboží nebo služeb a také konkrétních obchodních podmínek se spotřebitel rozhoduje, zda smlouvu právě s tímto podnikatelským subjektem uzavře, nebo bude hledat jiného  smluvního partnera,“ říká Jiří Fröhlich, tiskový mluvčí České obchodní asociace.

Jaké body by měly obchodní podmínky obsahovat?

  1. Kontaktní údaje
  2. Údaje o kontrolním orgánu, podléhá-li činnost dodavatele režimu povolování (v případě prodeje specifického zboží)
  3. Náklady na dodání zboží
  4. Způsob platby, dodání nebo plnění
  5. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy do 14 dnů
  6. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
  7. Doba, po kterou zůstává nabídka nebo ceny v platnosti

Kdy se Česká obchodní inspekce přiklání k pokutám?

Signálem pro Českou obchodní inspekci, a zároveň i pro zákazníka, že není vše v pořádku, je fakt, že obchodní podmínky jsou neúplné, mnohdy dokonce nepravdivé či nesrozumitelné. To může být chápáno jako nekalá praktika a záměrné klamání spotřebitele. „Spotřebitel tak nemá před uzavřením smlouvy k dispozici všechny důležité informace k tomu, aby se  správně rozhodl, resp. může v takové situaci učinit rozhodnutí, které by v případě, že všechny důležité informace dostane, neučinil,“ doplňuje Jiří Fröhlich.

Jak často rozdává ČOI pokuty

Je chybou myslet si, že ČOI pokutuje „nesprávné obchodní podmínky“. Inspektoři České obchodní inspekce posuzují, zda prodávající nepoužívají při provozování e-shopu nekalé praktiky, jestli postupují při poskytování informací o podmínkách smlouvy s náležitou odbornou péčí.

„Pokud porušení těchto povinností, případně jiných ustanovení, zjistí, ukládá ČOI sankci. Výše pokuty pak odpovídá závažnosti porušení zákona (správního deliktu), zejména způsobu jeho spáchání, a také se přihlíží k následkům a okolnostem, za nichž k němu došlo. Výše pokuty tedy může být v řádu jednotek tisíc, ale také set (až do výše  5 mil. Kč) za závažné nebo opakované správní delikty,“ uvádí na pravou míru Jiří Fröhlich.

Zdroj: https://finexpert.e15.cz/provozujete-e-shop-pozor-na-pokuty-za-obchodni-podminky

Od | 2017-06-08T10:00:06+00:00 17.05.2017|